• Traktujemy naszych Klientów tak jak sami chcielibyśmy być traktowani
  • Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami
  • Zarządzamy najmem lokali

Środki na termomodernizację i remonty wielkiej płyty

6 listopada 2020, 7:59

Dnia 12 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja z 23 stycznia 2020 r. ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zarządcy bloków z wielkiej płyty będę mogli starać się o środki na termomodernizację i remonty budynków wielolokalowych. Znowelizowana ustawa przewiduje premie m.in. na ocieplenie zewnętrznych ścian trójwarstwowych czy połączenie warstw fakturowej i nośnej.

Wartość premii na ten cel wynosi 50 proc. kosztów zaprojektowania, zakupu i montażu tzw. kotew. Ministerstwo Rozwoju zakłada, że do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty.

Ponadto, jeżeli inwestor zaprojektuje i zamontuje instalację fotowoltaiczną, np. panele słoneczne, dostanie wyższą premię. Nowe przepisy stawiają jednak warunek: dodatkowe środki mogą się pojawić tylko w uzupełnieniu do podstawowej inwestycji, a zatem nie będzie pieniędzy na OZE, jeżeli nie będzie jej towarzyszyć termomodernizacja.

Nowelizacja upraszcza zasady przyznawania premii. Wcześniej o wysokości premii decydowały trzy czynniki, po noweli decyduje tylko jeden. Premia wynosi 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej niż 16 proc. kosztów przedsięwzięcia i nie więcej niż dwukrotność rocznych oszczędności kosztów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Po zmianach będzie to wspomniane 16 proc. kosztów, bez tych dodatkowych ograniczeń. A zatem zwiększy się średnia wartość premii udzielonej przez BGK. Dziś jest to 12,5 proc., po wejściu w życie nowelizacji wyniesie ona minimum 16 proc.

O wsparcie mogą się starać: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, a także gminy.

W ustawie przewidziano także premie remontowe dla gmin w wysokości 50 proc. wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. Jeżeli budynki komunalne wpisane są do rejestru zabytków bądź znajdują się na terenie, który jest wpisany do tego rejestru, premia będzie wynosić 60 proc. kosztów przedsięwzięcia.

 

Podstawa prawna: nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU z 12 marca 2020 r., poz. 412)

Źródło: rp.pl