• Traktujemy naszych Klientów tak jak sami chcielibyśmy być traktowani
 • Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami
 • Zarządzamy najmem lokali

Sprzątanie obiektów

Oferowany zakres prac porządkowych wewnątrz budynków:

 • zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy
 • zamiatanie piwnic, suszarni i wózkowni (wraz z omiataniem pajęczyn)
 • mycie balustrad
 • omiatanie pajęczyn na klatce schodowej
 • mycie bram wejściowych
 • czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych
 • mycie szyb i gablot ogłoszeniowych
 • mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
 • mycie lamperii, grzejników oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych
 • mycie lamp oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
 • deratyzacja budynku, tj. rozkładanie trutki na szczury

Sprzątanie terenów zewnętrznych:

 • zamiatanie chodników, placów i parkingów
 • zbieranie śmieci wokół budynku
 • grabienie liści
 • czyszczenie chodników oraz opasek wokół budynku z chwastów i traw
 • zamiatanie altan śmietnikowych oraz wyznaczonych miejsc z wolnostojącymi pojemnikami i kontenerami na śmieci w okresie zimowym: odśnieżanie chodników i ciągów pieszojezdnych oraz posypywanie ich piaskiem
 • sprzątanie błota i lodu z chodników i ciągów pieszojezdnych, kratek ściekowych

Pielęgnacja zieleni:

 • podlewanie trawników,
 • przycinanie żywopłotów,
 • przycinanie i formowanie drzew i krzewów,
 • ochrona chemiczna roślin,
 • wiosenne i jesienne prace porządkowe w ogrodzie,
 • usuwanie liści,
 • zabezpieczanie roślin na zimę,
 • całoroczna konserwacja i pielęgnacja oczek wodnych i stawów,
 • doradztwo w zakresie pielęgnacji roślin oraz estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania otoczenia,
 • inne prace ogrodnicze związane z zakładaniem i utrzymaniem ogrodów oraz terenów zieleni.