• Traktujemy naszych Klientów tak jak sami chcielibyśmy być traktowani
  • Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami
  • Zarządzamy najmem lokali

RODO - Doradztwo - szkolenia

Zakres świadczonych usług:

  • przeprowadzamy audyt zgodności w zakresie spełniania wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  • pomagamy dokonać analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych
  • tworzymy dokumentację systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami RODO (procedur, polityk i umów)
  • przygotowujemy klauzule zgód
  • szkolimy Twioich obecnych oraz przyszłych pracowników z tematyki ochrony danych osobowych
  • oferujemy możliwość pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych