• Traktujemy naszych Klientów tak jak sami chcielibyśmy być traktowani
 • Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami
 • Zarządzamy najmem lokali

Dla wynajmujących

Zarządzanie najmem to nowa w Polsce usługa, która istnieje od dawna na rynkach zachodnich. KIMDOM świadczy kompleksową usługę, w ramach której oferujemy m.in.:

Przejęcie i przygotowanie mieszkania do najmu

 • Doradzamy naszym klientom jak przygotować mieszkanie do najmu, tzn. czy konieczne jest odświeżenie, doposażenie mieszkania lub może usunięcie części mebli
 • Robimy drobiazgową inwentaryzację, przygotowujemy opis mieszkania do ogłoszeń, robimy zdjęcia
 • Kontaktujemy się z dostawcami mediów i administracją, aby przygotować się do rozliczania

Wyszukiwanie najemców i ich selekcja

 • Dzięki dużej skali możemy prowadzić wiele działań związanych z poszukiwaniem najemców, np. poprzez współpracę z firmami, które wynajmują mieszkania dla pracowników w różnych miastach.
 • Każdego najemcę, z którym podpisujemy umowę poddajemy weryfikacji, gdyż zależy nam na tym, by Twoje mieszkanie nie trafiło w ręce nieodpowiednich osób.

Monitorowanie płatności oraz stanu mieszkania

 • Przez cały okres umowy najmu monitorujemy płatności dokonywane przez najemców
  Jeśli najemca nie płaci, błyskawicznie reagujemy.
 • Dokonujemy wszystkich płatności za media oraz opłaty administracyjne.
 • Sprawdzamy stan lokali w czasie trwania umowy najmu.

Reagowanie na zgłoszenia najemców

 • Najemcy kontaktują się wyłącznie z KIMDOM i nie niepokoją właścicieli wieczorami, w nocy    lub w czasie urlopu.
 • W razie istotnych spraw zgłaszanych przez najemców jesteśmy dostępni w trybie 24/7

Naprawy i remonty

 • Reagujemy w trybie 24/7 na nagłe awarie w mieszkaniu i koordynujemy ich usunięcie
 • Zajmujemy się organizacją wykończenia, remontów i doposażenia lokali naszych Klientów