• Traktujemy naszych Klientów tak jak sami chcielibyśmy być traktowani
 • Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami
 • Zarządzamy najmem lokali

Dla deweloperów

oferta

Oferujemy pełen zakres usług administratora lub zarządcy nieruchomości w okresie od momentu przekazania budynku Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę poprzez okres oddania budynku w użytkowanie aż do czasu formalnego powołania Wspólnoty Mieszkaniowej i zarządzania nią.

Przed powołaniem Wspólnoty Mieszkaniowej

 • Doradztwo w zakresie kształtowania przestrzeni w nieruchomości wspólnej: optymalizacja pomieszczeń dla poszczególnych funkcji obsługi budynku
 • Rekomendacja wykonawców na usługi
 • Transparentna organizacja przetargów na usługi (sprzątanie, tereny zielone, ochrona, wywóz nieczystości., monitoring p.poż, etc)
 • Zapewnienie utrzymania standardu nieruchomości w okresie od odbioru od GW do momentu powołania WM
 • Wsparcie dla Inwestora i właścicieli w procesie odbioru lokali oraz obsługi gwarancyjnej
 • Przygotowanie procesu kształtowania WM: statut, forma zarządu, umowa z administratorem, regulaminy, etc.

Obsługa w ramach administrowania nieruchomością

 • Prowadzenie sekretariatu WM (dokumentacja, korespondencja),
 • Nadzór nad utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni, placów zabaw, otoczenia,
 • Negocjowanie i zawieranie w imieniu WM umów z dostawcami mediów i usług,
 • Organizacja i udział w zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości,
 • Dostęp on-line dla właścicieli do: głosowanie uchwał, rozliczeń zaliczek i wpłat do WM.

Obsługa w ramach utrzymania technicznego

 • Nadzór nad bieżącą konserwacją budynku,
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz pozostałej – wymaganej prawem dokumentacji technicznej,
 • Zlecanie okresowych przeglądów technicznych,
 • Bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości.

Obsługa finansowa

 • Obsługa rachunku bankowego,
 • Negocjowanie zakresu i warunków umów z bankami,
 • Monitoring zadłużenia i windykacja należności,
 • Prowadzenie księgowości, ewidencja kosztów,
 • Rozliczanie właścicieli z opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną.