• Traktujemy naszych Klientów tak jak sami chcielibyśmy być traktowani
  • Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami
  • Zarządzamy najmem lokali

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

segregacja
16 lutego 2020, 16:43

Od 1 marca 2020 r. w Słupsku stawka za zagospodarowanie odpadami wyniesie od mieszkańca 18 zł. Ci, którzy nie będą prowadzić selektywnej zbiórki do końca 2020 r. zapłacą podwójną stawkę, w 2021 r. potrójną, a w kolejnym roku jej czterokrotność. Tak zdecydowali radni na sesji.

 

  • Obecnie mieszkańcy płacą miesięcznie 24 zł za nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych i 12 zł za segregowane śmieci.
  • Od 1 marca 2020 r. mieszkańcy Słupska miesięcznie będą płacić 18 zł od osoby za śmieci zbierane w sposób selektywny.
  • Słupscy radni nie zgodzili się natomiast na wprowadzenie darmowych przejazdów dla studentów i doktorantów.

Dwunastoma głosami za, dziewięcioma przeciw i jednym wstrzymującym się słupscy radni przyjęli uchwałę w sprawie wyboru metody, ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Zgodnie z przyjętą uchwałą w Słupsku nadal obowiązywać będzie metoda naliczania opłaty za śmieci od iloczynu osób zamieszkałych daną nieruchomość. Dyrektor wydziału gospodarki komunalnej w magistracie Katarzyna Guzewska podkreśliła, że w fazie przygotowania jest projekt uchwały zmieniający metodę, na tę która zakłada naliczanie opłaty od metra sześciennego zużytej wody. "Na jej wprowadzenie potrzebujemy czasu" - powiedziała.

Od 1 marca 2020 r. mieszkańcy Słupska miesięcznie będą płacić 18 zł od osoby za śmieci zbierane w sposób selektywny, obowiązkowy zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ta stawka zostanie pomniejszona o 2 zł tym właścicielom budynków jednorodzinnych, którzy kompostować będą przy domu bioodpady.

Natomiast dla tych, którzy nie będą prowadzić selektywnej zbiórki, określono opłatę podwyższoną. W Słupsku od marca do końca grudnia 2020 r. wynosić ona będzie dwukrotność ustalonej na 18 zł stawki. W 2021 r. pobierana będzie w potrójnej wysokości, a w kolejnym roku stanowić ma jej czterokrotność.

Obecnie mieszkańcy płacą miesięcznie 24 zł za nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych i 12 zł za segregowane śmieci.