• Traktujemy naszych Klientów tak jak sami chcielibyśmy być traktowani
  • Zarządzamy i administrujemy nieruchomościami
  • Zarządzamy najmem lokali

Kto odpowiada za zawory przy wodomierzu

Zawór
16 lutego 2020, 22:02

Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach lokalowych we wspólnocie mieszkaniowej? Czy należą one do lokalu, czy do nieruchomości wspólnej?

W praktyce wspólnot mieszkaniowych, głównie na bazie orzecznictwa, przyjmuje się, że w przypadku instalacji wodno-kanalizacyjnej nieruchomość wspólną stanowi instalacja wodna do zaworu odcinającego w lokalach, a w przypadku kanalizacji – piony kanalizacyjne. Zawór odcinający stanowi zatem element lokalu, a nie nieruchomości wspólnej.

Aby rozwiązać problem braku doprecyzowania pojęcia nieruchomości wspólnej, wspólnoty wprowadzają w uchwałach doprecyzowanie jej definicji, która dokładnie rozgranicza elementy na styku tych nieruchomości, tam, gdzie tego wymaga praktyka, aby za każdym razem w czasie przeglądów czy usuwania awarii nie wracać do rozstrzygania, kto ma usunąć daną awarię: wspólnota czy właściciel lokalu.

Uchwała taka może jedynie doprecyzować pojęcie nieruchomości wspólnej. Nie można natomiast tworzyć nią nowej rzeczywistości i określić w niej, że nieruchomość wspólną stanowią elementy, które ewidentnie stanowią element lokali – i odwrotnie.